Autohuuto-säännöt

Autohuuto-säännöt

Autohuuto on Internetissä toimiva huutokauppapalvelu, jossa ostajiksi rekisteröityneet yritykset ja myyjät käyvät kauppaa palvelussa olevien myyjäyhtiöiden ilmoittamista kohteista. Osana Autohuutoa toimii myös Suorakauppa, jonne on oma vuosilisenssi. Sikäli kuin säännöt koskevat erikseen Suorakauppaa, ovat ne sinisellä. Muuten säännöt koskevat molempia.

Liittyminen ostajaksi Autohuuto-huutokauppapalveluun edellyttää suomalaista y-tunnusta ja yrityksen kuulumista ennakkoperintärekisteriin. Suorakaupassa ostajana voi toimia ainoastaan autoliike, jolla on toimitilat sekä rahoitusyhteistyösopimus tai – sopimuksia ja päätoimialana autojen vähittäiskauppa. Suorakaupassa kohteita myyvät rahoitusyhtiöt ja yritykset. 

Kaupankäynti ja siinä tapahtuva maksuliikenne tapahtuu myyjän ja ostajayrityksen välillä kauppiaskauppana ilman kuluttajasuojaa ja mahdollista takuuta.

Myyjä sitoutuu myymään kohteen siitä eniten tarjonneelle. Tehty tarjous on voimassa, kunnes joku tekee sitä korkeamman tarjouksen.
Siten tarjouksen tekemiseen kuuluu samalla ostajan sitoumus ostaa tuote huutokauppa-ajan päätyttyä tarjoamallaan hinnalla, mikäli tarjous on siinä vaiheessa korkein. Autohuuto-palvelussa myynnissä olevista kohteista ei saa tehdä tarjouksia ohi huutokaupan. Kaikki tarjoukset tulee asettaa palvelun kautta.
Autoliikkeen vaihtoautokohteiden tarjolla ollessa on huomioitava, että myyjä on oikeutettu poistamaan kohteen myynnistä, mikäli siitä tehdään kuluttajakauppa ennen huutokaupan sulkeutumista. Ilmoitus kuluttajakaupasta lähetetään myös tarjouksia tehneille ostajille. Kohteen päätyttyä myyjän on ilmoitettava kohteen myynnistä kahden kuukauden sisällä huutokaupan päättymisestä palvelussa. Kuittaamattomat kohteet, joiden huutokaupan päättymisestä on kulunut yli kaksi kuukautta, merkitään automaattisesti myydyiksi.

Mikäli kohde on huudettavana avoimella tarjouksella (merkkinä AT) tai hintavaruksella, joka ei ole ylittynyt (merkkinä HV), pidättää myyjä oikeuden hyväksyä tai hylätä siitä tehdyn korkeimman tarjouksen. Myyntivahvistus ilmoitetaan 3 päivän sisällä kohteen sulkeutumisesta. Suorakaupassa kulloinkin erikseen ilmoitettavana aikana (3-30 vrk). Kohteen, joka on ollut huudettavana hintavarauksella ja jonka varaus on ylittynyt (merkkinä HY), sitoutuu myyjä myymään siitä eniten tarjonneelle.

Autohuuto-palvelun voitetut kohteet on maksettava sekä haettava viipymättä. Myyjäliikkeellä on oikeus periä kohtuullista säilytysmaksua (max. 20 € /vrk) huutokaupan voittaneelta ostajalta, mikäli kohdetta ei noudeta viimeistään 5 arkipäivän kuluttua. Jos maksuissa tai noudoissa ilmenee usein viivettä, tai sääntöjä rikotaan muulla tavoin, on palveluntarjoajalla oikeus lopettaa palvelu kyseiseltä ostajalta yksipuolisella ilmoituksella. Maksettua ostolisenssiä ei palauteta.

Myyjiltä edellytetään huolellisuutta ilmoituksen teossa sekä kohteen kunnon arvioinnissa. Piileviä vikoja saattaa silti olla. Mahdolliset erimielisyydet selvitetään ostajan ja myyjän välillä.

Palvelun käyttäjillä ei ole oikeutta jakaa mitään materiaalia palvelun ulkopuolelle. Tämä koskee kuvia, kuvakaappauksia, yhteystietoja tai mitään muita tietoja kesken olevista tai päättyneistä kohteista. Autohuudossa olevia kohteiden kuvia ei saa käyttää missään palvelun ulkopuolella, esim. omissa myynti-ilmoituksissa kesken huutokauppaa eikä huutokaupan loputtua. 

Toteutuneista kaupoista ostajaa veloitetaan palveluntarjoajan toimesta 70,35 € + alv /kohde
Kaikki kauppasopimukset tehdään aina korkeimman tarjouksen tehneen yrityksen nimiin. 
 

Ostolisenssi Autohuudossa on 84 € + alv
Ostolisenssi Suorakaupassa on 84 € + alv

 

NETWHEELS OY:N PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT